Акт за 200 лева бил връчен на продавачка в магазин за козметика, тъй като дамата зад щанда категорично отказала да предостави на проверяващи от Районната здравна инспекция /РЗИ/ опаковка с боя за коса. Целта на контрольорите била да вземат проба за лабораторен анализ в съответствие с утвърден график за контрол и след отказа на магазинерката да им съдейства последвало наказание за възпрепятстване на работата на здравните инспектори.
Случаят от 28 август обаче стигна до съда и на първа инстанция районните магистрати сметнаха, че санкцията е неправилна. Но не защото няма данни за извършено нарушение, а защото актът е написан грешно. Впрочем това, че представители на службите съставят калпави актове и се омотават в бюрократичния хаос, е сред най-честите причини нарушителите да се отърват от наказания. В случая съдиите обърнаха внимание, че продавачката всъщност е управител на фирмата, която държи магазина. Затова според магистратите е трябвало да бъде наказан самият едноличен търговец, тъй като той е отговорен за организацията на работата. А това че реално парите за санкцията ще плати един и същ човек, е съвсем отделен въпрос. Така глобата бе отменена, но решението може да се обжалва пред още една съдебна инстанция.