Синдикът на Русенска популярна каса Иво Траянов прави второ плащане към кредиторите на фалиралата кооперация, но и в новия списък от частични суми за разпределение присъстват само суми, които се дължат само за периода след обявяване на дружеството в несъстоятелност. На 2 декември Русенският окръжен съд е одобрил разпределянето на сумата от 10 587,19 лева. Всички те са задължения, възникнали след 19 октомври 2018 г. - началната дата на несъстоятелността. В списъка е Националната агенция по приходите, която ще получи 2154,93 лева.   

Лъвския пай от 6564 лева взема известна русенска адвокатка, а останалите пари са за дама, която фигурира и в списъка на вложителите, но към която касата очевидно е успяла да задлъжнее и по-късно.
Първото плащане към кредитори на РПК бе направено преди година, но тогава всичките пари отидоха в НАП.
Редът за разпределение на осребреното имущество е определен от Търговския закон, където разноските по несъстоятелността са под №3, вземанията от държавата под №6, а седми са вземанията, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, са под №8, така че има да чакат още.
Чакането може да се проточи до безкрайност, тъй като синдикът продължава да атакува сделките за обезщетяване на вложители, сключени през 2016 г., но исковете му един след друг падат в съда. Тези десетки дела струват доста пари - за адвокатски хонорари и съдебни такси, които се вземат от масата на несъстоятелността. Това като че ли се превърна в стандартна практика при почти всички фалирали фирми - синдиците протакат, за да получават по-дълго възнаграждения от управляваната фирма, а кредиторите или не могат, или не искат да променят нещата. Особено ако основият кредитор е държавата. 
Междувременно продажбите на останалите активи на Русенска популярна каса не вървят толкова добре. Повечето привлекателни имоти са отдавна огледани и придобити от вложителите при прословутите заменки - депозити срещу собственост. За 20 януари е насрочен поредният търг, но настоящата криза със сигурност разрежда още повече потенциалните кандидати.