Американската компания за разработка на специализиран софтуер „МенторМейт“ организира четвърто издание на обучителната си програма за млади софтуерни специалисти.
DevCamp е 3-месечна обучителна програма за студенти и млади хора с интерес към софтуерната разработка или автоматизираното тестване. Участниците преминават през интензивно 12-седмично обучение, което включва лекционна част, индивидуални задачи и екипни проекти. Те ще работят и по реални софтуерни проекти на пълен работен ден.
Препоръчително е кандидатите за програмата да са с известен опит в софтуерната разработка, а от тях се очаква както да имат опит с писането на код и използването на алгоритми, така и да притежават аналитични умения. Задължително условие е отлично владеене на английски език.
Кандидатстването за DevCamp е отворено до 22 януари 2021 година. Всички кандидатствали ще получат техническа задача и ще трябва да подготвят кратко видеопредставяне на английски език.
Най-добрите ще бъдат поканени в програмата, която стартира на 22 февруари 2021 година.