Промени в Наредбата за настаняване под наем в общински жилища ще направят по-лесен достъпът на повече хора до евтините квартири. Предложението на кмета Пенчо Милков ще се гледа на предстоящата сесия на Общинския съвет.
На първо място отпада изискването лицата да не са настанявани преди в общинска собственост. Така хора, които са изпаднали в повторна нужда, ще могат да кандидатстват отново. Намалява се и срокът от 5 на 3 години, през който кандидатите не трябва да са отчуждавали имоти или идеални части от тях. Отпада изискването, ако едно семейство има кола, това да го прави автоматично непригодно за общинска квартира. С предлаганата промяна те вече ще имат право да кандидатстват, ако притежаваният от тях автомобил е с първа регистрация отпреди 10 години. запазва се изискването за настоящ адрес за срок от 5 години. Изключение ще се допуска само за лицата, напуснали социални услуги за резидентна грижа, защото често те не могат да се регистрират на адреса, на който живеят. Определянето на големината на жилищата за настаняване вече няма да става на квадратни метри, а на брой стаи в зависимост от броя на членовете на едно семейство или домакинство. Така ще се избегнат случаите, когато един човек живее двустайна квартира.
Въвежда се и максимален срок, през който могат да се обитават ведомствените жилища, за да се прекрати практиката на безсрочното им ползване. Първоначално настаняването в такава квартира ще е за 2 години с възможност за увеличаване на този срок още два пъти или максимално за 6 години. Впрочем именно наемът за ведомствените жилища се увеличава най-много - от 1,10 на 2 лева за кв.м, за останалите увеличението средно е около 35%.
Както „Утро“ писа, документи за кандидатстване за общинска квартира се подават до 15 декември.