Замрялата заради пандемията международна търговия удря приходите на „Параходство БРП“, които намаляват за поредно тримесечие, показва финансовият отчет на дружеството за периода до края на септември. Реализираните за деветте месеца превози са на стойност 5,437 млн. лева, което е една четвърт по-малко отколкото през миналата година (7,176 лева). Общите приходи от дейността възлизат на 7,3 млн. лева, което е с 2,3 млн. по-малко отколкото за същия период на 2019 г.
За деветте месеца параходството е на загуба с над 1 млн. лева.