След като години наред студената вода за русенци неизменно поскъпваше, догодина изглежда ще поемем глътка въздух с по-ниски цени. Тези дни експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха разчетите си за следващата 2021 г., където за „ВиК-Русе“ изненадващо се предвижда намаление. Ако предложението бъде утвърдено, след Нова година ще плащаме по 2,95 лева крайна цена с ДДС на кубически метър, а не както сега по 3,16 лева. Така на практика цената ще се върне на нивото от 2019 г.
Досега водата за русенци поскъпваше според утвърдения 5-годишен план 2017-2021 г. на „ВиК-Русе“, като се коригираше още нагоре с натрупаната инфлация. Общият индекс на цените се покачва и тази година, тоест инфлация отново има, но промяната е в посока надолу. Това много приятно за нас, но доста изненадващо решение на регулатора управителят на „ВиК-Русе“ Сава Савов обясни с това, че дружеството е успяло да изпълни инвестиционната си програма само 90% и предвидени разходи за 500 хил. лева не са били направени. И затова КЕВР намалява разходите и за следващата година, съответно и необходимите приходи. „Програмата ни се оказа прекалено амбициозна, явно трябваше да планираме много по-скромни инвестиции, както правят повечето други дружества“, каза Савов.
Според управителя на „ВиК-Русе“ по-ниската цена ще ограничи възможностите на дружеството за инвестиции в мрежата през следващата година. Едва ли ще могат да се повишат и заплатите, а персонал не достига и сега. Средното възнаграждение във „ВиК-Русе“ е 1260 лева, но работата е тежка и мръсна, работи се аварийно, през нощта и в студа, така че няма опашки от кандидати.
Цените във ВиК сектора за 2021 г. ще се обсъждат на 3 декември в Комисията за енергийно и водно регулиране и там Савов ще настоява за корекция в посока нагоре, така че догодина да плащаме нещо средно между сегашната цена и предложената от експертите на регулатора. И в крайна сметка може би кубикът вода няма да е с 21 ст. по-евтин, но все пак ще плащаме по-малко отколкото тази година.