Нови предпазни мантинели се монтират от двете страни на жп линията до Товарна гара. Първата бе поставена преди две години по настояване на общината, след като 13-годишен ученик загина при пресичане на линията след училище. В края на септември т.т. на същото място фатално бе блъснат от влак преподавател от Русенския университет.
В момента предпазните мантинели са с дължина близо 50 метра, като продължава монтирането на още около 10 метра в посока на бъдещия нов перон.
Това обаче не смущава хората, които продължават да пресичат нерегламентирано линията въпреки поставените предупредителни табели и преградни съоръжения. Те предпочитат да прескачат опасно мантинелата с риск да се спънат и паднат на релсите, вместо да изминат още 100 метра до пешеходния прелез срещу транспортния портал на университета.
Районът наоколо вече изглежда по съвсем различен начин, след като хора и техника, наети от НКЖИ, за близо месец успяха да премахнат старите жп трасета с релси и траверси отпреди близо 40 години, както и буйната растителност наоколо.
Теренът е публична държавна собственост и Национална компания железопътна инфраструктура има намерения да направи нови перони, достъпна среда и нова инфраструктура в района на Товарна гара.