Частната конкуренция да бъде поетапно отстранена по законов път и цялата дейност по превоз на пътници да се извършва само и единствено от „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Това предлага изпълнителният директор на дружеството Александър Георгиев в изготвения от него бизнес план за развитие до 2027 г., който в момента се обсъжда в общинските комисии. 
В доста живописен и на места литературен стил той описва в най-черни краски какво може да се случи, ако нелоялната конкуренция не бъде елиминирана. И макар да се обявява за привърженик на пазарните решения, признава, че не вижда начин за упражняване на ефективен контрол и призовава да се върви към монопол. Според него само по този начин Община Русе ще може да си гарантира, че ще може да контролира всеки един аспект от разходите и приходите по предоставяне на услугата „обществен превоз на пътници“, както и върху качеството на транспорта. 
В случай, че се намери подходяща форма за ефективен контрол, то приветствам запазване на конкуренцията с частните превозвачи, пише Георгиев.
Според плана първоначално ще се посегне върху случайните превози, с които се извозват работниците до новите индустриални зони. Новата транспортна схема ще предостави транспорт от града до тях. Случайните превози сега се извършват от дружествата „Кристал“ и „Уонда“, а изземването на пазарните им позиции щяло да се извърши по естествен ред.
На следващ етап, с увеличаването на флотилията на „Общински транспорт Русе“, поетапно ще бъдат прекратявани договорите на другите два превозвача до пълно установяване на контрол върху обществения превоз в община Русе, пише в стратегията. За целта е необходимо да бъде завършено новото депо на дружеството, както и то да притежава общо 150 превозни средства. За тази цел се разчита на доставката на модерни тролейбуси и електробуси на стойност 39 млн. лева по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.
Годишно в Русе се реализират около 6 млн. пътувания, като делът на сивия сектор е от порядъка на 20% или още 1,2 млн. неотчетени пътувания, смята директорът на дружеството. Поради сега действащата транспортна схема, която не обхваща новите индустриални зони, не се реализират още около 3,5 млн. пътувания. Общата сметка показва, че е възможно да бъдат достигнати около 10,5-11 млн. пътувания на годишна база. Сравним пазар като Стара Загора реализира около 11 млн. пътувания годишно.
Към момента в Русе има 18 автобусни и 7 тролейбусни линии. До началото на пандемията са реализирали около 18 хиляди пътувания среднодневно, като 50% от тях се падат на тролейбусния транспорт. Пътуващите с електротранспорт постоянно намаляват, което не е чудно, след като средната възраст на возилата е около 31 години, на места са много изгнили и откровено отблъскващи.
За намаляване на хората в електробусите допринася и фактът, че в момента тролейбусните линии са препокрити на 100% от автобусни, което води до отклоняване на пътникопотока. Същевременно има зони от града, които не са обхванати от системата за обществен превоз, което води до пропуснати ползи за превозвачите, натоварване на пътните артерии с лични автомобили и задръстване на централните градски части с паркирали коли. С оглед оптимизирането на разходите за обществен транспорт и подобряване услугата за гражданите, в новата транспортна схема тролейбусните линии не трябва да се препокриват от автобусни линии с повече от 30% от маршрута им, анализира още Александър Георгиев.
Новият бизнесплан предвижда цената на билетчето за градския транспорт да остане 1 лев.