Община Русе стартира отново процедурата по изграждане на анаеробна инсталация за разграждане на битови отпадъци, от които да се получава биогаз с последващото му оползотворяване за производство на електрическа и топлинна енергия. Обявена е обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи. Прогнозната стойност на проекта е над 23 млн. лева, които ще бъдат осигурени с финансиране по ОП „Околна среда“.
Инсталацията трябва да преработва 17 845 тона отпадъци годишно. На оползотворяване ще подлежат хартия и картон, хранителни, зелени и градински отпадъци. 
До 60 дни участниците трябва да предложат инвестиционен проект, а изграждането на инсталацията трябва да завърши до 840 дни, т.е. за две години 4 месеца.
Анаеробната инсталация ще се изгради по пътя за Николово до регионалното депо за отпадъци. Предвижда се тя да преработва и боклука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Първи опит за стартиране на проекта бе направен в края на миналата година, но в началото на тази бе прекратен заради неясната методика за оценяване на офертите. 
До момента подобна централа е изградена само в столицата, но такива проекти готвят още в Благоевград и Бургас.