Около 30 молби за отпускане на еднократна социална помощ вече са подадени в шестте районни бюра на дирекцията за социално подпомагане, съобщи за „Утро“ временният й директор Цветелин Симеонов. Кампанията протича при силен интерес от страна на хората, отчитат още от социалното ведомство.
Хората от селата на територията на Община Русе, които искат да се възползват от помощта, могат да подават своите молби на социалните работници, които по график дежурят в малките населени места.
65.72 лева ще бъдат отпуснати до края на май на хората, които не са кандидатствали за помощи за отопление, тъй като доходите им са надвишавали изискванията с до 10 лева. Същата сума ще бъде отпусната и на хората, които са кандидатствали за помощта, но са получили отказ заради по-високите с до 10 лева доходи. По предварителни данни на социалната дирекция това са около 182 семейства. Те ще бъдат установени по служебен ред и не трябва да подават документи, а помощта ще бъде изплатена до края на април.
Еднократна помощ в размер на 50 лева ще получат и осигурените майки с деца от 1 до 2-годишна възраст, както и децата с трайни увреждания. Те също ще бъдат установени по служебен път, като не е необходимо да подават молби.