Догодина започва масово засаждане на дървета по улиците, за да бъдат подобрение условията за живот в града и за намаляване на фините прахови частици във въздруха. Това предвижда приетата от Общинския съвет Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на община Русе, която предвижда и санкции за унищожаване на дървета и озеленени площи.
„Ще осигурим поддръжка и поливане на вече заседените дръвчета, а при вандалска проява виновните ще плащат петорно стойността на растенията плюс солената глоба от 100 до 1000 лева“, каза кметът Пенчо Милков. Санкциите за фирми, които незаконно изкореняват дървета, за да строят на освободеното място, ще стигат и до 100 000 лева.
От друга страна, гражданите ще могат да участват в залесяването или само да посадят дръвче след съгласуване с Общината.