На прага на отоплителния сезон Топлофикация Русе обмисля социална инициатива насочена към русенци. „ Да живеем комфортно, като се отопляваме на парно е важно за всички ни и в този смисъл смятам, че топлофикация е социално значимо предприятие. Тази година инвестирахме десетки милиони в газови когенерации и сероочистваща инсталация – мерки за подобряване на качеството на въздуха, но технологичното време за монтаж и влизане в експлоатация е няколко месеца. Обмисляме да пуснем и някакви облекчения за сметките на определена социална група. Ние като ръководство не бихме желали да вземаме еднолично решение, защото топлофикация е на всички ни. Затова решихме да питаме хората – нека техните гласове и тяхната активност определят социалната политика на топлофикация този сезон.“ Каза инж. Желев

Освен към коя група да бъде насочена социалната политика, Топлофикация Русе пита хората какво мислят за качеството на обслужване и иска от тях препоръки за бъдещото си развитие.

Инвестициите в екология ще продължат и през следващите години докато не постигнем природосъобразно производство. Това е дълъг процес, който освен огромните инвестиции изисква и технологично време за спазване на процедурите и внедряване. Всяка стотинка вложена в това начинание е стъпка към подобряване на качеството на живот на русенци. Но освен това, ние имаме и ангажимент към нашите абонати. Искаме да предложим още по – добра услуга и още по – добра социална политика. Вече предлагаме различни отстъпки, които са резултат от добрата работа на дружеството и много стриктното планиране на всеки разход. Надяваме се в следващите години да бъдем още по – гъвкави и русенци да получават и все по – добра цена.“допълни изпълният директор

Анкетата може да бъде попълнена в Център работа с клиенти, улица „Боримечка” 43, в периода от 19.10.20 г. до 30.11.20 г.

Публикуваме я в пълния и размер:

АНКЕТА

1. Как оценявате качеството на топлофикационната услуга, която получавате

         • Отлично

         • По скоро добро

         • Не мога да преценя

         • Компромисно

         • Не удовлетворително

2. Подредете по важност инвестициите, които смятате, че топлофикация трябва да прави 

         • Екология

         • Топлопреносна мрежа за намаляване на авариите

         • Намаляване на инвестициите за сметка на постигане по ниска цена

         • Повече клиентски центрове, за повече удобство

         • Увеличаване на капацитета за достигане на повече хора

3. Към коя група да бъде насочена социалната политика на топлофикация  

         • Към всички абонати, дори това да бъде само 1% отстъпка

         • 3 до 5% насочени към за пенсионерите ще бъдат по – важни

         • 3 до 5% насочени към социално слабите ще бъдат по – важни

         • Да се учреди стипендия за определен брой ученици

         • Към друга група, коя ..................................................................

4. Знаете ли, че топлофикация инвестира в газови когенерации и сероочистваща инсталация за подобряване качеството на въздуха

         • Да

         • Нещо чух, но не в подробности

         • Не

5. Как оценявате качеството на обслужване      

         • Отлично

         • По скоро добро

         • Не мога да преценя

         • Компромисно

         • Не удовлетворително

6. Каква препоръка ще ни дадете, за да сте по – удовлетворени от топлофикация

.......................................................................................................................................