В специални климатизирани кабини ще се съхраняват готовите леярски пясъчни сърца, използвани за производството на алуминиеви части в „Монтюпе“/„Линамар“. Те ще бъдат разположени в Сърцарен участък 3 /Core Shop3/ в среда с контролирана температура и влага в хале 3, става ясно от публикувано инвестиционно намерение на компанията.
Според експерти именно производството на пясъчните сърца е отговорно за миризмата на изгорял бакелит, която тормози русенци от години. Те се получават по горещ метод, като се смесва пясък с формалдехидна смола и се вкарва като катализатор диметилетиламин. При разлагането на смолата се отделя и тази специфична миризма, която хората асоциират с бакелит, тъй като в неговото производство също се използва формалдехид. 
Остава да видим дали изолацията на сърцата в кабините, докато изстинат, ще намали миризливите атаки срещу русенци, които никакви проверки и институции засега не могат да спрат. Преди години експерти на БАН бяха препоръчали да се обособи склад за готовите пясъчни сърца преди употребата им, който да се вентилира и отработеният въздух да се подава в респираторната инсталация над машината за сърца.