Фондът за подпомагане на граждански инициативи, чието създаване предстои по предложение на кмета Пенчо Милков, ще финансира проекти на съкварталци за озеленяване и облагородяване на пространствата пред блоковете със суми до 500, а не до 300 лева, каквато беше първоначалната идея. Предложението бе на общинския съветник Митко Кунчев от „Демократична България“, който с експертните си математически знания предложи и модел за разпределянето на парите.
Както „Утро“ вече съобщи, фондът ще разполага с 25 000 лева, което значи, че при новия лимит от него могат да се възползват най-много 50 входа. Едва ли обаче всички кандидати ще имат нужда от максимума, така че кръгът ще се разшири. Средствата ще се разпределят от петчленна комисия, съставена от трима съветници и двама души от администрацията, а за да се възползват повече хора, срокът между две кандидатствания ще се промени от 5 на 3 години.