Възстановяване на дейността на нощен стоматологичен кабинет обмисля управителят на Центъра за дентална медицина 1 д-р Елена Дачева по препоръка на Пенчо Милков. Идеята бе съобщена след среща на кмета с д-р Дачева и предизвика широк отзвук, но засега уравнението се състои само от неизвестни и изглежда нерешимо. 
Нощен кабинет в Русе няма от 30 години. След окончателното му затваряне през 1990 година в събота и неделя в Стоматологията на ул.“Николаевска“ има дежурен кабинет, но той работи само през деня.   

Проблемите за връщането на нощните дежурства са съществени, очертава картината пред „Утро“ д-р Дачева. На първо място липсва законова уредба, която да указва как да се осъществява спешна дентална помощ. Тя е изцяло на свободния пазар, заплаща се 100% от пациента и е предоставена на денталните лечебни заведения и тяхната добра воля. А това е проблем при обслужването на социално слаби болни, каквито например заливат спешните приемни отделения, защото знаят или са научени, че при спешни случаи се лекуват и неосигурени хора. Друг проблем от същия кръг са потенциалните пияни и дрогирани пациенти, които не само може да не платят, а и може да застрашат медиците. Друго важно обстоятелство е, че дейността не може да се самоиздържа и трябва да бъде редовно субсидирана.
В момента изготвям проект за финансиране на кабинета, който ще предложа на Общината, защото някой трябва да плати за 12-часовото дежурство на специалистите, като се има предвид, че за това време в кабинета може да не влезе нито един пациент, подчерта д-р Дачева. 
В проекта ще бъде направено и предложение нощният кабинет да работи в определени вечерни часове, до 22 ч например.
Проблемът с кадрите също не е за подценяване. Засега проучването сочи, че голяма част от стоматолозите не са съгласни да работят през нощта, защото просто се страхуват какви пациенти ще ги посетят. Сложните спешни случаи, като счупена челюст например, не могат да се обслужват в Русе, тъй като в града липсва болнична пътека за лицево-челюстна хирургия. В момента един от оралните хирурзи, работещи в денталния център, овладява тази специалност, но обучението и дипломирането му ще отнеме две години.
Ако тези проблеми намерят решение, Центърът по дентална медицина има готовност да отвори кабинет в сградата, която се охранява от жива охрана 24-часа в денонощието, така че каквото зависи от нас, ние ще го направим за доброто на съгражданите си, посочи д-р Дачева.