Хората в Русенска област имат повече затруднения да получат консултация от лекар-специалист, отколкото средния българин. Това показва анализ на Института за пазарна икономика, който е разработил за тази цел специален индекс. Той се основава на данните за териториалното разпределение на 17 групи лекари-специалисти към края на 2019 г., съотнесени като брой лекари от конкретната специалност на човек от населението. Оценката на отделните области се базира на отстоянието от областта с най-широк достъп до лекари от конкретната специалност, а общият индекс - на усреднената им стойност.
По оценката на ИПИ Русе е на девето място в страната по този показател. Най-лесен е достъпът до лекари-специалисти в Плевен, което е до голяма степен обяснимо с големия медицински университет в града. Очаквано на второ място се нарежда столицата с големия си брой специализирани лечебни заведения. Сходен е достъпът до лекари-специалисти в Пловдив и Варна, в челната петица се нарежда и София-област.
Най-дефицитни в страната са инфекционистите - нещо, които пандемията изведе на преден план тази година. По-финансови съображения тази специалност бе непривлекателна за младите лекари дълги години и затова в болничните заведения в цялата страна болни лекуват само 210 инфекционисти. Русе не е изключение от общата тенденция. По данни на НСИ в началото на 2020 г., когато пандемията вече тръгваше от Китай за Европа, броят на тези специалисти в областните здравни заведения е бил едва 4. За сметка на това имаме 70 кардиолози, по 46 хирурзи и акушер-гинеколози, 37 невролози и т.н. - общо 806 лекари от различни специалности.