Термокамера, монтирана на таблет, посреща посетителите на Екомузея и мери температурата на посетителите при влизането им. Това става за около секунда, като софтуерът е настроен на български език и всеки може да чуе очакваното: „Може да влезете!“. При установяване на температура над 37 градуса, екранът свети в червено. 
Към момента не е засичан посетител с подобен симптом, казаха от музея. Ако се появи човек с висока температура, той първо ще бъде помолен да излезе от сградата и да изчака известно време, след което измерването ще бъде повторено.