Над 400 преброители и около 90 контрольори ще бъдат наети от Община Русе за предстоящото догодина преброяване на населението и сградния фонд. Те ще посещават домакинствата от 8 до 20 часа, включително в събота и неделя. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.
За всяка отделна дейност е определена цена, съответстваща на обема данни, които трябва да се попълват. За преброено лице се заплащат 2,50 лева, за жилище - 1 лев, плюс още допълнително за сграда, за събран уникален преброителен код и др. 

Така за целия обем работа един преброител ще може да изкара поне една минимална заплата (610 лева). За работа в специфични преброителни участъци заплащането ще бъде по-високо. Какво се крие зад този термин не е посочено, но вероятно става въпрос за ромски махали и трудно достъпни райони.
Желаещите да се включат в кампанията трябва да подадат документи в деловодството на Общината до 30 октомври. Кандидатите могат да изтеглят нужните формуляри от сайта на „Преброяване 2021“ и от официалния сайт на Община Русе. Наетите ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.