Между 400 и 1000 лева ще може да заработи всеки преброител в националното преброяване на населението и сградния фонд през септември. В момента НСИ набира около 5000 допълнителни преброители и контрольори и кампанията ще продължи до 10 юни. Желаещите могат да подадат документите си в общината, в която искат да работят. 
Заплащането вече е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1.00 лв., а за преброена сграда - 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева. 
Населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100-120 жилища и 250-300 лица. Така един преброител би могъл да изработи средно около 400 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв.