Сладкарница или заведение за хранене и два магазина ще бъдат построени на пазара в квартал „Здравец Изток“. Те ще бъдат в пространството, което в момента е неизползваемо и върху него има битови отпадъци и останки от изгорели павилиони. 
От „Общински пазари“ са разработили архитектурен и технически проект, получили са нужните разрешения и вече са открити партиди за вода и електроенергия.
Бъдещият обект ще бъде с метална конструкция, облечена със сандвич панели, с гипсокартон ще бъдат разделени двата магазина и заведението, а освен това ще има и канцелария на „Общински пазари“. Инвестицията е от 159 500 лева, ще бъде изцяло със собствени средства на дружеството и ще се изплати до 7 години. 
Предстои предложението, внесено от кмета Пенчо Милков, да бъде разгледано и гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.