Три нови попълнения в редиците на Окръжния следствен отдел и един нов кадър в Районна прокуратура бяха одобрени от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Това са младши следователите Иван Енев, Даниела Милева-Димитрова и разследващият полицай към Пътна полиция Александър Илиев, които с работата си ще подпомагат дейността на Окръжна прокуратура. На районно ниво окончателно одобрение получи младши прокурор Станислав Николов.
Преди реално да постъпят в редиците на обвинението, одобрените кандидати ще трябва да преминат задължителното 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието и официалните им назначения вероятно ще са факт през идното лято.