284 сигнала, 90% от които за миризма на изгорял бакелит, са получени в Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ през изтеклия месец септември. За сравнение, през август сигналите са 35, а през юли - 67.
Оплакванията от неприятни миризми са постъпвали основно след 19 часа, когато духа слаб източен вятър, сочат от РИОСВ. 
„При извършени незабавни обходи в районите, от които са получавани сигналите, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми.   

 На оператора „Монтюпе“ ЕООД са извършени извънредни проверки във връзка с получените в РИОСВ сигнали. При проверките, включително и в извънработно време, експертите не са установили нарушения, свързани с изпускане на интензивно миришещи вещества извън работната площадка“, пишат официално от екоинспекцията.
Със заповед на областния управител са извършени съвместни проверки на „Сид Грийн“ ЕООД и „Монтюпе“ ЕООД заедно с представители на Регионалната здравна инспекция, Инспекцията по труда, Пожарната и Дирекцията за строителен контрол. Очаква се резултатите да бъдат обобщени от областна администрация. 
РИОСВ отново посочва, че е засечен друг потенциален източник на неприятна миризма при проверка по сигнал на 17 септември в района на Дунав мост. Тогава в помещение под наем фирмата на испанския гражданин Карлос Сид Абароа „Сид Грийн“ ЕООД е топила и ляла черни метали, а след проверката са й връчени 6 предписания.
„Няма превишения на среднодневните норми на фини прахови частици 10 микрона, а нивата на останалите замърсители остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе“ ЕООД не отчита превишения на нормираните органични замърсители. От 15 септември 2020 г. по разпореждане на зам.-министър Атанаска Николова мобилната автоматична станция на територията на Втора противопожарна служба е възстановила непрекъснатия контрол в района на Източна промишлена зона. Получените до края на месеца данни не показват превишения на следените замърсители, включително и на органичните - толуен и ксилен“, съобщават от РИОСВ.