50 деца и родители, между които представители на различни етноси и уязвими групи, се докоснаха до предучилищното образование по занимателен и интересен начин и преоткриха ученето чрез проект „Лаборатория на успеха“, който реализира детска градина „Ралица“. 30-дневна лятна академия, в която малчугани от ромския етнос се учеха да пишат буквите, да обогатят речника си и да опознаят българския език, 5 клуба по интереси, между които „Сръчковци“, „Артисимо“, „Вежливо дете“ и „Малки таланти“, 3 дни игри на открито в парка, посещение на кино и театър, онлайн уроци, бяха част от разнообразните занимания, които съпровождаха децата в продължение на 9 месеца. Проведени бяха кръгли маси и събития за надграждане на капацитета на педагозите в детската градина за работа с деца от уязвими групи.
„Изпълнихме основната цел на проекта да осигурим равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда, да задържим и обхванем децата от етническите малцинства в предучилищна възраст, като им осигурим пълноценна социализация, и да утвърдим интеркултурното образование в работата на педагозите“, отчете на пресконференция директорът на градината Силвия Стоянова.
Проектът на стойност 19 099 лева е разработен в партньорство със сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
„Предстои откриването на изложба с всички измайсторени от децата творби, както и концерт на открито. Благодарение на всички дейности децата натрупаха знания по химия, физика, подобриха двигателната си култура и фината моторика, опознаха изследователската работа. В същото време се забавлявахме с индиански игри, а особени емоции им донесе храненето навън под формата на пикник и деня с мокри игри“, заключи Стоянова.