Многофункционални миещи и дезинфекциращи машини и специален контейнеровоз, които да гарантират хигиената на обществени места, ще купи Община Русе. Част от предвидените за целта 3 545 800 лева ще бъдат изразходвани и за осигуряването на маски, ръкавици и костюми на персонала, който е зает с почистването, както и за дезинфектанти за техниката.

Парите ще бъдат взети от наличните в Общината по Закона за управление на отпадъците близо 5 милиона лева, обяснява в докладна записка до Общинския съвет кметът Пенчо Милков. Той подчертава, че машините са необходими, за да се спазят противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от Ковид-19. Така ще се осигури цялостно почистване, измиване и дезинфекция на публичните пространства и обществените зони, както и вдигането и извозването на битовите отпадъци. С това ще бъдат обезопасени спортни обекти, паркове и градини, маршрути на градския транспорт, обществени пространства, където се провеждат Русенският карнавал, Грийн рок фестът и други многолюдни събития. 
Наличието на специална техника е разпоредено и от РЗИ, припомня кметът.