Европейският парламент (ЕП) прие резолюция, в която настоява за въвеждането на задължително наблюдение за състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права във всички страни от ЕС, предаде БТА.

Необходими са годишни препоръки за всяка държава от ЕС, наказателни процедури и бюджетните изисквания, се посочва в текста.

Евродепутатите изразяват загриженост, че в няколко държави от ЕС "се увеличават и укрепват авторитарни и нелиберални тенденции", допълнително утежнени от пандемията от Covid-19, както и от "корупцията, дезинформацията и обсебването на държавата от частни интереси".

ЕП предлага новият механизъм да се прилага еднакво, безпристрастно и справедливо за всички държави от ЕС. Предвижда се този механизъм да замени съществуващите средства за наблюдение като току-що въведения годишен доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС.