Една щатна бройка за съдия в Районен съд Русе да бъде разкрита, като за нейна сметка да бъде закрито място в Окръжния съд във Видин. Това предложение отправя Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/, като се очаква своето становище по рокадата да вземе компетентния за тази цел Пленум на ВСС.
Разкриването на допълнителното съдийско място е мотивирано с високата натовареност и оптимизация на числения магистратски състав.
На свое заседание Съдийската колегия определи и окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии, между които се нарежда Михаил Драгнев като ново попълнение в Окръжния съд в Русе.