Глоби на един и същ румънски превозвач за превишена скорост, засечена неведнъж на бул.“България“, падат една през друга в Русенския районен съд, който от няколко дена е затрупан с решения по идентични казуси - оспорване на електронни фишове, които са съставени и връчени, без да се спазят всички изисквания на закона. С произнасянето на различни съдебни състави към този момент става ясно, че фирмата собственик на хванатите в нарушение автобуси ще си спести плащане на хиляди левове. Решенията обаче могат да се обжалват.
Районните съдии по 8 отделни дела са категорични - фишовете са написани в тежко нарушение на закона. Първо, защото глоба се налага единствено на физически лица, а не на фирми, а фишовете до един са адресирани на името на румънското дружество. Второ - наказанията са връчени на случайно лице, а не на упълномощено да получава документи с правно действие, при това без присъствието на преводач.
Превишената скорост е засечена през 2018 и 2019 година в последователни дни, а отделните глоби варират между 500 и 800 лева за шофиране с 30-50 км/ч над разрешеното. Фишовете обаче били връчени едва това лято и по тази причина обжалването пред съда настъпва чак сега. А от решенията на този етап може да се заключи, че нишката между констатирането на нарушенията на пътя и консумирането на наказанията за тях се къса. И шофьорите на чужди фирми нямат никакви причини да спазват правилата у нас.