Новият 117 брой на „Известия на държавните архиви“ е посветен на първите екологични протести в Русе и зараждането на гражданското общество в България (1987-1988). В него са включени текстове на участници в двата форума в София и Русе, посветени на 30-годишнината от първата демонстрация в Русе на 28 септември 1987 г. Тогава бе показана и документална изложба и кръгла маса с участието на организаторките на протестите, художници от изложбата „Екология‘87“, основатели на СДС. Научен ръководител на двата форума бе доц.Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“. 
В сборника могат да се прочетат текстове на университетски преподаватели като проф.Владимир Мигев, проф.Искра Баева, изследователите проф.Илиана Марчева и проф. Момчил Методиев, архивистите д-р Спаска Шуманова и Толя Чорбаджиева.
Важен акцент са спомените на лидера на Движението за самозащита на Русе Цонка Букурова, на доц.Стефан Вичев, на журналистите Виолета Радева, Стоян Русев и Детелина Каменова, която е и автор на документалния филм „Шест жени“, както и телексите на кореспондентите на БНР Любен Антонов и на БТА Пламен Атанасов.
Сборникът е първи опит историческата наука да даде оценка на гражданския характер на русенските протести и на мястото им в политическата система в страната.