Обучение на специалисти на тема „Защита на жертвите на трафика на хора. Влияние на травмата“ организира Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе. В нея участие взеха представители на различни служби, между които ОДМВР, Гранична полиция, социално подпомагане, ДАНС и неправителствени организации.
По време на дискусията бяха обсъдени факти и примери от реалния живот, както и начини за справяне с проблема на местно ниво, а обучението бе проведено от психотерапевта Йоана Терзиева и адвоката Диляна Гитева.
„Поради граничното си местоположение и като пряк участник в борбата с трафика на хора Община Русе предупреждава, че за жертвите трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от най-големите опасности в България“, бе посочено на срещата.