„Арена Русе“ - дружеството, управляващо русенската спортна зала, остава на загуба и след като държавата закупи мажоритарния пакет негови акции. Според публикувания финансов отчет, миналата 2019 г. е приключила с счетоводна загуба от 1,474 млн. лева. Това обаче е резултат само на хартия, следствие от високите амортизационни отчисления в размер на 1,636 млн. лева. От оперативната си дейност залата излиза на плюс.

Значително увеличение се отчита на реализираните приходи, които нарастват от 294 хил. на 481 хил. лева. Разходите също растат, най-вече тези за възнаграждения, но пък намаляват плащанията за външни услуги.
За обикновения човек това звучи като цирковите реклами от началото на миналия век - елате да видите една змия, от главата до опашката е дълга 8 метра, а о опашката до главата - 9 метра. 
От началото на 2019 г. държавата държи 51% от „Арена Русе“, след като плати 20 млн. лева за акциите на „Проект Русе“ - дружество под контрола на братя Бобокови. Смяната на управлението бе официализирана през юни, когато „Национална спортна база“ АД влезе в Съвета на директорите на дружеството, а за изпълнителен директор бе назначен Любомир Христов.