Непрекъснат видеоконтрол в Националния координационен център към Министерството на околната среда и водите да бъде въведен за „Монтюпе“/“Линамар“ и ТЕЦ-Русе. Това възложи министърът на околната среда и водите Емил Димитров на зам.-министрите Атанаска Николова и Николай Кънчев, след като получи техния доклад за проблемите със замърсения въздух в града. Към двете дружества под нонстоп видеонаблюдение могат да бъдат поставени и други потенциални замърсители, които самите заместници преценят за подходящо.
Както е известно, Николова и Кънчев, заедно с куп директори и експерти от министерството, бяха внезапно командировани в Русе на 16 септември, за да се запознаят с проблемния въздух от първа ръка след вълната от сигнали за обгазявания и зловония, които като по часовник за поредна година удариха Русе в началото на септември. Още тогава те посочиха, че ще работят за трайно решаване на притеснителната за гражданите ситуация, като премахнат всяка възможност на всяко предприятие да изпуска неорганизирано емисии от производството си. Посочиха и че ще се насърчи активността на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. От доклада им пред министър Димитров става ясно, че това действително са набелязаните от тях решения и мерки.
„Зам.-министрите предлагат организиране и провеждане на комплексни проверки във всички 17 предприятия, които са потенциални източници на интензивно миришещи вещества. Предвижда се стартиране на процедура по актуализация на Комплексните разрешителни на оператори с установени технически възможности на инсталациите за генериране на неорганизирани емисии. По отношение дейността на РИОСВ-Русе ще се търси възможност за въвеждане на удължено работно време, дежурства в почивни/празнични дни, извършване на извънредни проверки в извънработно време (през нощта), включително и в почивни/празнични дни, осигуряване на допълнителна юридическа и техническа експертиза при обследване на съществуващите и новоизградените вентилационни системи в производствените помещения на „Монтюпе“ ЕООД и други инсталации“, се казва в съобщение, публикувано на сайта на МОСВ.
Отделно се предлагат мерки за засилена мониторингова дейност, като се посочва, че е възобновена работата на  позиционираната в Източна промишлена зона мобилна автоматична станция. Препоръчва се областният управител да инициира проверки на предприятията, като в тях включи всички институции, които имат компетенции да участват по темата за осигуряване на здравословна работна среда, между които Регионалната здравна инспекция и Инспекцията по труда.