С три предписания приключи десетдневната проверка в „Монтюпе“/“Линамар“, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите. Държавните еколози влязоха в завода за авточасти с месец по-рано от планираното заради лавината от жалби за миризми на изгорял бакелит в различни райони на Русе и подновяване на екологичните протести в града.
Фирмата е задължена да подмени силиконовата преграда на транспортната врата към инсталацията за регенерация на пясък щ1, да актуализира инструкциите за работата на локалното пречиствателно съоръжение на отпадъчните води от биофилтрите, както и да осигури отрицателен баланс на налягането на въздуха в трите производствени  халета по време на технологичните процеси. 
По обясненията на експертите това означава, че общото количество на въздуха, който се отделя организирано от изпускащите устройства в халетата трябва да е повече от този, който постъпва от аспирационните системи за доставка на свеж и охладен въздух.
Не са открити нередности при пломбите, поставени на съоръжения, от които може да се прави нерегламентирано проветряване, установено е също, че биофилтрите на трите халета работят. Взети са проби от  изпускащите устройства на два от тях, чиито резултати ще станат ясни до края на месеца. 
„От началото на септември са извършени три извънредни проверки на „Монтюпе“ ЕООД. При две от тях е влизано в производстевните халета с цел проследяване на технологичните процеси във вечерните часове на денонощието. При една от проверките съвместно с представители на Гранична полиция - Русе, с помощта на термовизионни камери, е проследено изпускането на емисии от производствените халета на „Монтюпе“ ЕООД. Установено е, че от три изпускащи устройства, видимо се отделят емисии. Източниците са организирани и включени в комплексното разрешително (КР) на дружеството“, посочват от РИОСВ и декларират, че контролът върху завода ще продължи. 
На контрол е подложена и леярната за черни метали на фирма „Сид грийн“ ЕООД в Източна промишлена зона, управлявана от испанския гражданин Карлос Сид Абароа с още няколко регистрирани фирми на различни места у нас. 
Извършени са три проверки, като първата е по сигнал на гражданин за силна миризма около входа на леярната. На място е установено, че вратата на халето е отворена. „В момента на проверката не е извършвана дейност по топене и леене, но от излетите детайли се е отделяла силна специфична органична миризма, с която е била наситена работната среда в халето. Отворената врата предпоставя неорганизирано изпускане на миризми в района на предприятието“, съобщиха от РИОСВ. 
Последващ контрол при работеща инсталация е потвърдил констатациите от предходната проверка. На дружеството са дадени четири предписания с кратки срокове за изпълнение, с които е изискана информация за технологичните процеси, наличните пречиствателни съоръжения и изпускащи устройства към тях.  
Извършва се и комплексна проверка с представители на други компетентни органи по заповед на областния управител Галин Григоров.         У