На 23 септември (сряда) 2020 г., на среща с министър-председателя Бойко Борисов, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и вицепремиера Томислав Дончев, а също и с представители на Управителния съвет на Съвета на ректорите в България - проф. Анастас Герджиков-председател, чл. -кор. проф. Христо Белоев - зам.-председател и проф. Димитър Димитров - секретар бяха договорени 50 милиона лева увеличение на бюджета за висше образование за 2021 година.

Това ще позволи повишаване на заплатите средно с около 30%. Съгласно измененията в Закона за висше образование предстои да бъде определена минималната асистентска заплата. С това повишение тя може да бъде на нива до 1300 лева, а в момента е в интервала 800 - 900 лева.

Значително ще е увеличението и на заплатите на главните асистенти - до 1400 лева, които сега получават основна заплата около 1000 лева. Те получават и възнаграждение за докторска степен, което за страната е средно около 300 лева. С по малък процент ще е увеличението на заплатите на доцентите и професорите.

Това е важна и необходима стъпка тъй като университетските заплати изостават в сравнение с тези в средното образование.

По този начин се създават значително по-добри възможности за работа на младите университетски преподаватели и тяхната мотивация, което е безспорно залог за бъдещето на страната ни.