Решаваме с референдум въпросите от компетентността на Велико Народно събрание, решиха депутатите с окончателните промени в Изборния кодекс.

Конкретните текстове бяха предложени от „Обедини патриоти“ и подкрепени в зала от по-големия коалиционен партньор ГЕРБ на практика без дебат. С тях отпада досегашното ограничение да се провежда национален референдум по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление по въпроси, които е овластено да решава единствено Велико народно събрание.

За пример такива въпроси могат да бъдат свързани с промяната или приемането на нова конституция, изменението на територията на България, както и промяна във формата на държавно устройство или държавно управление.

В интерес на държавата е хората да си кажат мнението, аргументираха вносителите предложението си.