„Като живеещ в град Русе винаги съм подкрепял исканията на моите съграждани всички заедно да дишаме по-чист въздух. Това за мен не са само празни приказки, а си е кауза“, заяви директорът на „Топлофикация Русе“ инж.Севдалин Желев. „За целта само тази година направихме нова сероочистка, която предстои съвсем скоро да заработи. Инвестирахме и огромни средства за закупуването на 3 най-модерни когенерации, работещи на природен газ. Природният газ е далеч по-екологично гориво от въглищата. Тук искам да уточня, че и в момента Топлофикация Русе работи с висококачествени и вносни въглища, които са по-чисти от традиционно използваните в България. Надявам се един ден Топлофикацията да заработи на природен газ. Първата огромна стъпка от нас, вече е направена“, обясни инж. Желев
„Основна цел пред нашето предприятие е изпълнението на Европейския Зелен пакт и плавна трансформация към нисковъглеродно производство на енергия. Ние наистина правим реални неща“, категоричен бе директорът на русенския ТЕЦ. „Само в инвестицията на когенерациите, заедно с тяхното монтиране, може би сумата ще надхвърли 10 млн. евро. Това са дела на практика, а не думи. Благодарни сме на Общината и държавните власти за мерките, които взимат околната среда в нашия град да се пази повече. Колкото повече измервателни станции за качеството на въздуха има в Русе, толкова по-добре. Така лесно ще се види кой практически замърсява града ни. Накрая искам да благодаря на русенци, че проявиха търпението да нямат топла вода известно време, за да направим нужните планирани ремонти и по поставянето на новата сероочистка. Топла вода вече има. Надявам се да имаме един нормален отоплителен сезон“, заяви в заключение инж. Желев.