Русенски фирми и големи вложители в Корпоративна търговска банка получават тази седмица второ частично изплащане на депозираните във фалиралата преди шест години банка пари. Сред тях са „Пристанищен комплекс“, който ще получи по сметката си 141 020,80 лева и намиращото се в ликвидация „Тежко машиностроене“, което ще вземе 132 280 лева. Заделени са и 488 528 лева за „Дунарит“, които обаче ще могат да се изплатят след благоприятно за фирмата приключването на съдебни дела.
Останалите кредитори са предимно граждани, които са имали депозити повече от гарантираните 196 хил. лв. или такива, които не са подлежали на гаранция. В тази графа влизат пари на финансови институции и депозити договорени при преференциални условия, различни от официално обявените от банката.
В сегашната втора частична сметка за разпределение влизат 430 млн. лв., получени от осребряването на активите на КТБ. Първото плащане през миналата година бе за общо 570 млн. лв. При предишната сметка всеки кредитор получи по приблизително 11%, а от този по около 9% от признатото си вземане. Така равносметката показва, че до момента са върнати около една пета от активите й. 
Кредиторите получават сума пропорционална на признатото им вземане, като списъкът вече е окончателно приет и обявен в Търговския регистър. Там всеки от малко над 7065-те кредитора, които имат все още неудовлетворени вземания, може да провери по партидата на КТБ колко конкретно има да получава. Изплащането се извършва в клоновете на Уникредит Булбанк, която обслужва процедурата.