Нов Съвет на директорите и изпълнителен директор има „Пристанищен комплекс Русе“. С решение на транспортния министър Георги Гвоздейков от борда на дружеството са са освободени Петър Драгошинов, Румен Арабаджиев и Винетка Серафимова.
Като представители на държавата в новия съвет на директорите влизат Ивайло Башалов и Калоян Николаев, избрани след проведена конкурсна процедура. Отново след конкурс като независим член към тях се присъединява и Венетка Серафимова.
На свое заседание Съветът на директорите е избрал за председател Венетка Серафиможа, а за изпълнителен директор - Ивайло Башалов. Калоян Николаев ще бъде зам.-председател на СД.