„Пътеводител за защита на работното място“ ще представи неговата авторка - Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Григорова ще се срещне с русенци днес от 18.30 ч в двора на библиотека „Любен Каравелов“. В своя „Пътеводител“ тя разяснява чрез реални примери различни ситуации, свързани с трудовото право и правата на работещите, като дава съвети за справяне с натиска на недобросъвестни работодатели.
Ваня Григорова е икономист, синдикалист, граждански активист и председател на сдружение „Солидарна България“.