Първото събитие на новата открита сцена на кея е форумът на 10 септември 2020 на тема “Неравенството между половете в STEM * областта – митове, стереотипи, реалност”, организиран от училище „Леонардо да Винчи“.

На събитието ще бъдат представени интелектуалните продукти на един от международните проекти, по които работи училището „E-STEАM: Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката”, финансиран от европейската програма “Еразъм +”.

Във форума ще участват преподаватели от училището и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Програмата включва презентации за установяването и справянето със стереотипите в професионалната реализация на половете в STEM областта. Предвидените основни акценти са: нова обучителна и менторска програма, обучителна онлайн платформа за учители и университетски преподаватели, изследвания за връзката средно-висше образование и пазара на труда в STEM областта.

Програма на форума

 

09:30 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:05

Откриване и приветствено слово

Светлана Харизанова – директор на Първо частно училище “Леонардо да Винчи”

10:05 - 10:30

Представяне на проект “Равенство в науката, технологиите, инженерните науки, изкуството и математиката - Е-STEAM и разработените 5 интелектуални резултата:

  • Установяване на стереотипи за половете и неосъзнати предпочитания

  • Менторска програма с ръководства за ментори и обучаеми

  • Обучителна програма - методология, добри практики и планове на уроци за обучители с приложения за обучаеми

  • Обучителна платформа

  • Тестване на платформата

 

10:30 – 10:45

Опитът на ученици и ментори, които са работили по темата през изминалата учебна година

Ментори и ученици

10:45 – 11:00

STEM и жените - взаимодействие между средното, висшето образование и пазара на труда

Доц. д-р Десислава Атанасова,

зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика на РУ „А. Кънчев“

11:00 – 11:15

Кафе - пауза

11:15 – 11:30

Артистичен подход в STEM обучението

Русе Арт Проджект

11:30 – 11:55

Дискусия относно бъдещото използване на резултатите разработени в рамките на проекта

 

11:55 – 12:00

Закриване на събитието

Светлана Харизанова

 

* STEM – обобщено понятие за дисциплините природни науки, технологии, инженерни науки, математика (от английски science, technology, engineering, and mathematics)