Във връзка с прилагане на заповеди, свързани с изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, въведеното санитарно извънредно положение и провеждането на учебен процес със студентите в редовна форма на обучение, е издадена нова заповед №611/10.04.2020 от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, с която се решава:

  •  Зимният семестър за I, II, III, IV и V(специалност „Право“) курс със студентите редовна форма на обучение да започне на 14.09.2020 г., като занятията се провеждат присъствено, съгласно изготвения от Учебен сектор разпис на занятията. За I курс занятията на 14.09.2020 г. да започнат от 12 часа по графика за учебния процес.

  • Откриването на новата учебна година за първи курс да се проведе на 14.09.2020 г. от 10 часа на открито пред Ректората, при спазване на хигиенните изисквания при санитарно извънредно положение.

  • На 14.09.2020 г., от 11 часа, да се проведат срещи на Деканските ръководства на факултетите със студентите от I курс в зали, определени от Учебен сектор и при спазване на хигиенните изисквания при санитарно извънредно положение.

  • Влизането в Университета да се извършва през Ректората, корпус 2 и транспортния портал, след измерване на температурата, дезинфекциране и поставена предпазна маска. Предпазните маски да се носят на цялата територия на университета (в откритите и закритите помещения на кампуса).