Една от обичаните от русенски скулптурна композиция на играещи деца, дело на скулптора със световна известност Любомир Далчев, се завърна на своето място на кея. Композицията беше преместена, за да не пострада по време на строителните дейности на крайбрежната зона.
С помощта на общинското предприятие „Паркстрой“ скулптурната творба на Любомир Далчев отново ще радва русенци и гостите на града. Сега тя се намира в пространството между амфитеатралната сцена и новата детска площадка. За да бъдат максимално ограничени вандалските прояви, произведението на изкуството ще бъде под денонощно видеонаблюдение.