Икономиката на община Русе е силно ориентирана към експортна дейност и по износ на продукция заема пето място в страната, показва анализ на Института за пазарна икономика. Предприятията от града, Индустриална зона „Тегра“, Индустриалния парк и близките населени места продават в чужбина стоки за 2,17 млрд. лева годишно. Постижение сравнимо с това на Варна (2,24 млрд. лева), но при два пъти по-малко население и брой работещи.
По обща сума на износа Русе очаквано изостава от София, Бургас, Пловдив и Варна. Стара Загора, с която често се сравняваме, е далеч назад с експорт за 827 млн. лева. 
Приходите от износ на човек от населението са 13 642 лева. По този показател изпреварваме не само Варна, но и Пловдив (11 263 лв./човек).
Тази статистика е логична, тъй като най-големите предприятия в Русе работят основно за експорт, достатъчно е да погледнем списъка на най-големите фирми в общината, който се оглавява от „ВИТТЕ Аутомотив“, „Монтюпе“, „Делта Текстил“, „Ал Филтър“ и „БТБ България. Търговски дружества с чуждестранни собственици, произвеждащи най-вече за своите компании-майки в чужбина. Това от една страна е много положителен факт, тъй като износът на стоки с добавена стойност е това, което вкарва пари в един регион. От друга страна сме много по-зависими от икономическите сътресения в Европа и света, нещо което се забелязва много явно в настоящата кризисна ситуация заради пандемията от Ковид-19.