771 декара ниви от Държавния поземлен фонд се предлагат за отдаване под наем или аренда на втория за годината търг, организиран от Областна дирекция „Земеделие“. Най-голямата част от парцелите - 675 дка, се отдават за период от седем години. Те са основно в землищата на Широково, Сваленик, Нисово и Николово. Началните цени са от 56 до 61 лева за декар годишно. Терените, предлагани за период от една година, са 96 дка в землищата на Николово, Нов град и Кривина. Още 30 дка са предвидени за отглеждане на трайни овощни насаждения, предлагат се и стопански дворове във Ветово, Бръшлен и Юделник.
Оферти се подават до 3 септември, а самият търг ще се проведе на 8 септември.
На първата тръжна сесия бяха предложени 1536 дка, от които бяха пласирани около половината. За повечето площи имаше само по един кандидат, а за земите в Две могили и Сливо поле нямаше нито една оферта. 
Поради слабата конкуренция повечето ниви бяха спечелени на цени, равни или малко над първоначалните. Изключение бяха два терена в Ново село и Ястребово, за които бяха предложени по 76 лева. Най-щедра оферта бе получена за 26 декара в Пиперково - 103 лева. Това бе и най-високата цена, предложена на двата търга, надвишаваща почти два пъти средните ренти в региона.