4666,229 декара пасища и мери от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на търг за отдаване под наем или аренда на животновъди за срок от една година, съобщи Областна дирекция „Земеделие“. Най-голяма част от тях са в общините Ветово (1517 дка) и Ценово (1177 дка). В община Борово за отдаване за срок от 1 година са предвидени 575 дка, в Бяла - 18 дка, Иваново - 895 дка, Русе - 336 дка, Две могили - 147 дка. В списъка, утвърден от земеделския министър Румен Порожанов, няма предложени пасища и мери в Сливо поле.
Началната тръжна цена за ливадите е определена на 8 лева на декар за всички землища. За пасищата и мерите наддаването тръгва от 7 лева в землищата на Борово, Бяла, Две могили и Русе и от 9 лева на декар в Ценово, Иваново и Ветово. Стартовите цени са всъщност като миналогодишните. 
Приемането на документи за участие в търга за ливади, пасища и мери започва днес и ще продължи до 13 юли. Депозитът за участие е 20% от началната тръжна цена и трябва да се плати до 13 юли.
Офертите ще се отварят на 23 юли от 10 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. 
През миналата година на търга за пасища, мери и ливади се явиха само трима кандидати, които предложиха оферти за минимално определените цени и спечелиха без никаква конкуренция. За по-голямата част от предложените терени от Държавния поземлен фонд не се намери нито един желаещ да ги наеме.