Прекратяване на трудовия договор малко преди в страната да бъде въведено извънредно положение заради пандемията от коронавирус, стана повод останалият без работа готвач да заведе дело срещу работодателя си. Причината - покрай Ковид-19 бе приет закон, според който сроковете на този вид предизвестия за прекратяване на работни взаимоотношения се удължават. Неговият началник обаче не спазил новите разпоредби, не спазил новите срокове на предизвестието, затова работникът поиска обезщетение.
В случая предизвестието започнало да тече от 1 март и човекът трябвало да е с прекратен договор на 1 април. Според специалния Ковид-закон обаче след 13 март, когато бе обявено извънредно положение, предизвестието не важало и трябвало да се отложи. Така прецени и Районният съд на първа инстанция, който сметна, че готвачът заслужава обезщетение за 18 дни неспазено предизвестие в размер на 356 лева, но решението може да се обжалва.