29 общински жилища са освободени от досегашните си наематели само за времето от май до юни, съобщиха от Общината. През този период от комисията по картотекиране и настаняване са изпратили 38 заповеди за прекратяване на наемните правоотношения. Общината помага на хора с реални нужди да бъдат настанявани в общинските жилища, а гражданите трябва да са наясно, че тези жилища са временни варианти, а не тяхна собственост и не се наследяват, припомня зам.-кметът Златомира Стефанова. 
Общината предвижда съществени промени в работата на общинското предприятие „Управление на общински имоти“. Ефективни критерии и правила ще засегнат съвместното съжителство и ще внесат яснота дали един родител наистина „самотно“ отглежда децата си, или съжителства с други хора и домакинството е с по-високи доходи. 
Ако наематели направят ремонт на общинското жилище за 20 000 и повече лева, това не е аргумент за права върху жилището, а по-скоро подсказва, че тези хора разполагат със средства да си закупят свое жилище, дава пример Стефанова. 
Новите правила ще позволят на пълнолетни, напускащи социални домове, също да се картотекират. Предстои също картотеката да бъде преместена в ОП „Управление на общински имоти“ и да отпаднат таксите по картотекиране.