Малчуганите от детска градина „Чучулига“ вече могат да играят на ремонтирани и красиви катерушки, люлки и други съоръжения в детската градина. Материално-техническата база е обновена от русенската фирма „Ас-Строй“ и това ще осигури възможност за двигателна активност и здравословни занимания на открито на децата. 
„Ас-Строй“ има дългогодишни традиции в производството на широка гама метални изделия, като освен детски съоръжения, произвежда фитнес и стрийт уреди, градско и парково обзавеждане, каси, сейфове и др. Фирмата е известна с даренията си за детски градини и домове за хора в неравностойно положение и дори в трудната бизнес ситуация заради пандемията продължава с благотворителните си жестове.