Обединението от три фирми „Роан-Русе“ е избрано за изпълнител на обществената поръчка на ВиК за изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите, чиято прогнозна с стойност е 36 515 600 лева. Конкосциумът включва двете софийски фирми „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и „Ар Си Дизайн“ ЕООД, както и русенската „Роан 90“ ООД. 
В процедурата интерес са заявили 6 обединения от фирми. Заради многото кандидати, а и заради солидната стойност на поръчката, не е изключено изборът на победител ще стигне до обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията.
Проектът, който ще избави двата квартала от септичните ями и свързаните с тях неудобства, се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.