Известната Хаджийска чешма на няколко километра от Ценово стана център на нова зона за отдих. Идеята на местни хора за облагородяването на райското кътче бе подкрепена от кмета на Ценово д-р Петър Петров, председателя на ОбС Георги Георгиев и съветници от различни групи. 
Мястото е почистено и се коси редовно, засадени са фиданки, под сенките на дърветата вече са монтирани четири маси с пейки, скоро ще има още два такива къта и огнища за барбекю.
Ледената вода на чешмата блика от турско време, когато местният управник Хаджи Али направил водохващането. Сегашният вид на чешмата е оформен от каменоделци през 1921 година. Местното поверие гласи, че от средния чучур могат да пият само богатите, от десния - хора средна ръка, а от левия, който и до днес е най-пълноводен и с най-широко гърло - бедните. През 1970 година управниците на Русенски окръг решават водата да се каптира и да се захрани съседното село Горно Абланово, което обаче се намира в пределите на община Борово. Без никаква предварителна организация ценовчани само за една нощ заличават ориентирите на трасето - изключително смела и рискована акция във времена, в които за един разказан виц можеше да се стигне и до затвора.