47 преброители започнаха в цялата Русенска област предварителен обход, който е един от основните етапи в подготовката на преброяването през 2021 г. Само за община Русе регистраторите са 22. Тяхната задача е да актуализират наличната информация и да съберат липсващи данни за жилищните сгради и адресите на хората, които ще бъдат преброявани.
Обект на наблюдение са жилищни и нежилищни сгради, в които живеят хора, хотели, болници, общежития, затвори, манастири, социални домове, а също и места, обитавани от хора без дом. Адресните данни ще подпомогнат подготовката за преброяването догодина при определянето на контролни райони и преброителни участъци.
За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата и ще комуникират с граждани, единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, или искат да проверят доколко е точна адресната информация.
Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор трябва да представя служебната си карта.